Home Page V1

Trending Videos

MATSAYIN CIN NAMAN DOKI DA KASA FAHIMTAR HADISIN AISHA (R.A)

Mene ne matsayin cin naman Doki da Alfadari da Jaki a lokacin da ake cikin wadata? Me yasa aka samu sabani hatta a cikin Mazhabar Malikiyya game da cin naman doki? Ga wadanda suka halatta cinsa saboda Hadisin Sayyida Aisha (Radiyallahu Anha) me yasa wasu suka saba mishi? Wannan da ma wadansu jawabai duk a […]


(Visited 8874 times, 18 visits today)