DAY 08 – SADAKA NA TSARKAKE MUTANE DA SAMUN LADA – RAMADAN TAFSIR 1441-2020 (28/04/2020)

Wannan shine Tafsirin Alkur’ani mai girma da Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar yau Talata 28/04/2020 a cikin Suratut Taubah aya ta 102-105

(Visited 16 times, 1 visits today)