DAY 07 – WADANDA MA’AIKI (SAW) YA TSINE MUSU – RAMADAN TAFSIR 2020 (27/04/2020)

Wannan shine karatun Tafsir da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ya gabatar yau Litinin 27/04/2020 in da ya fassara a cikin Suratut Taubah aya ta 95 – 100

(Visited 11 times, 1 visits today)