DAY 03 – SIFFOFIN MUNAFUKAI DA CUTARWARSU

Wannan shine tafsirin da Sheikh Dr. Ahmad Ya gabatar yau Alhamis 23/04/2020 in da yayi karatu daga aya ta 61 – 69

(Visited 6 times, 1 visits today)