DA ME ZAKA NEMI KUSANCI GA ALLAH? – Dr. Ahmad Gumi

In dai Allah ake numa da kusanci da kuma neman ya yarda da bawansa da kuma karbar Addu’arsa, to zai nemi kusancin Allah da wadannan ayyukan kuma da sune Allah zai karbe shi ya kuma amsa masa dukkan bukatunsa, wannan sharadin tabbatacce ne daga Manzon Allah SAW

(Visited 23 times, 1 visits today)