Week 03 - Wanda Ya Tsare Abu Hudu Ba Za Ayi Mishi Hisabi Ba - Wannan shine abubuwan da Malaman garin Makka da Najd suka yi ijma'i game da shi domin samun hadin kai don a bautawa Allah kamar yadda ya umarta

DrAhmad Abubakar Mahmud Gumi | Tarbiyya


Download Now