Fassarar Muwatta Malik

Dr Ahmad Abubakar Mahmud Gumi| Hadith

Mufti Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi yana zaune a garin Kaduna.

S/N    
Week 21 Download  
Week 22 Download  
Week 23 Download  
Week 24 Download  
Week 25 Download  
Week 26 Download  
Week 27 Download  
Week 28 Download  
Week 29 Download  
Week 30 Download  
Week 31 Download  
Week 32 Download  
Week 33 Download  
Week 34 - Banbancin Hadisi da Sunnah Download  
Week 35 Download  
Week 36 - Daura Hannun lokacin Sallah Download  
Week 37 - Yin Kunuti a cikin Sallah da Sallar Gaisuwar Masallaci Download  
Week 38 - Waiwaye a cikin sallah Download  
Week 39 - Hukunce-Hukuncen Sallah Download  
Week 40 Download  
Showing 21 to 40 of 63 entries