Fassarar Littafin Risala

Sheikh Abubakar Mahmud Gumi| Fiqhu

Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Fakihi, Mufassiri wanda ya wallafa babban littafin tafsirin Raddul Azhaan Ila Ma'anil Kur'an. Shine farkon wanda ya fara tarjamar Alkur'ani zuwa harshen Hausa.

S/N    
Karatu 21 Download  
Karatu 22 Download  
Karatu 23 Download  
Karatu 24 Download  
Karatu 25 Download  
Karatu 26 Download  
Karatu 27 Download  
Karatu 28 Download  
Karatu 29 Download  
Karatu 30 Download  
Karatu 31 Download  
Karatu 32 Download  
Karatu 33 Download  
Karatu 34 Download  
Karatu 35 Download  
Karatu 36 Download  
Karatu 37 Download  
Karatu 38 Download  
Karatu 39 Download  
Karatu 40 Download  
Showing 21 to 40 of 40 entries