Wannan shine abubuwan da Malaman garin Makka da Najd suka yi ijma'i game da shi domin samun hadin kai don a bautawa Allah kamar yadda ya umarta

Dr Ahmad Abubakar Mahmud Gumi| Tarbiyya

Mufti Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi yana zaune a garin Kaduna.

S/N    
Week 1 Download  
Week 2 - Mukaddima Download  
Week 03 - Wanda Ya Tsare Abu Hudu Ba Za Ayi Mishi Hisabi Ba Download  
Week 04 - Ku daina kuntata Rahamar Allah Download  
Showing 1 to 4 of 4 entries