Tafseer 2007

Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa| Tafseer

Babban malami wanda yake zaune a birnin Kano kuma yana yin tafsirin watan Ramadan a garin Gombe.

S/N    
Day 1 Download  
Day 2 Download  
Day 3 Download  
Day 4 Download  
Day 5 Download  
Day 6 Download  
Day 7 Download  
Day 8 Download  
Day 9 Download  
Day 10 Download  
Day 11 Download  
Day 12 Download  
Day 13 Download  
Day 14 Download  
Day 15 Download  
Day 16 Download  
Day 17 Download  
Day 18 Download  
Day 19 Download  
Day 20 Download  
Showing 1 to 20 of 22 entries