Complete Tafsir

Sheikh Abubakar Mahmud Gumi| Tafseer

Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Fakihi, Mufassiri wanda ya wallafa babban littafin tafsirin Raddul Azhaan Ila Ma'anil Kur'an. Shine farkon wanda ya fara tarjamar Alkur'ani zuwa harshen Hausa.

S/N    
Darasi na 1 Download  
Darasi na 2 Download  
Darasi na 3 Download  
Darasi na 6 Download  
Darasi na 5 Download  
Darasi na 4 Download  
Darasi na 7 Download  
Darasi na 7 Download  
Darasi na 7 Download  
Darasi na 8 Download  
Darasi na 9 Download  
Darasi na 10 Download  
Darasi na 11 Download  
Darasi na 12 Download  
Darasi na 13 Download  
Darasi na 14 Download  
Darasi na 15 Download  
Darasi na 15 Download  
Darasi na 16 Download  
Darasi na 17 Download  
Showing 1 to 20 of 154 entries