Tafsirin Ramadan 2016

Dr Ahmad Abubakar Mahmud Gumi| Tafseer

Mufti Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi yana zaune a garin Kaduna.

S/N    
Day 01 Download  
Day 02 Download  
Day 03 Download  
Day 04 Download  
Day 05 Download  
Day 06 Download  
Day 07 Download  
Day 08 Download  
Day 09 Download  
Day 10 Download  
Day 11 Download  
Day 12 Download  
Day 13 Download  
Day 14 Download  
Day 15 Download  
Day 16 Download  
Day 17 Download  
Day 18 Download  
Day 19 Download  
Day 20 Download  
Showing 1 to 20 of 30 entries